Soal Tematik Kelas 5 Tema 8 Subtema 1 Manusia dan Lingkungan

Soal Tematik Kelas 5 Tema 8 Subtema 1 Manusia dan Lingkungan – pada artikel kali ini itseenews akan membagikan soal dan kuci jawaban dari kelas 5 yang memiliki judul manusia dan lingkungan.

Soal Tematik Kelas 5 Tema 8 Subtema 1 Manusia dan Lingkungan
Soal Tematik Kelas 5 Tema 8 Subtema 1 Manusia dan Lingkungan

soal ini memiliki 25 pilihan ganda 10 isian singkat dan 1 soal uraian, nah mau tau seperti apa isinya mari simak berikut ini.

SOAL

A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C ATAU D PADA JAWABAN YANG BENAR!

 1. Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, antara lain berfungsi sebagai ….
  a. Sumber barang elektronik
  b. Alat untuk membuat tanaman
  c. Sumber minuman
  d. Alat untuk bahan bakar
 2. Selain manusia, tumbuhan juga membutuhkan air antara lain untuk proses ….
  a. Respirasi
  b. Fotosintesis
  c. Pengguguran
  d. Pelapukan
 3. Ikan-ikan di sungai akan mati jika tidak ada air, hal ini mennandakan bahwa ada jenis hewan yang membutuhkan air sebagai ….
  a. Sumber makanan
  b. Alat transportasi
  c. Tempat hidupnya
  d. Alat berkembangbiak
 4. Kegiatan manusia di bawah ini yang memanfaatkan air dalam bidang pertanian adalah ….
  a. Pak Jaya mencuci mobil dengan air sumur
  b. Pak Budi memelihara ikan di tambak
  c. Bu Dwi menggunakan air untuk mencuci piring
  d. Pak Jayus mengairi sawahnya dengan air sungai
 5. Bu Rani mengambil air di sumur untuk mencuci baju keluarganya yang kotor, hal ini merupakan contoh bahwa air mempunyai fungsi bagi manusia dalam ….
  a. Menjaga kebersihan
  b. Menjaga kemananan
  c. Mencegah kekeringan
  d. Membunuh penyakit
 6. Bagi tumbuhan air juga dapat berfungsi sebagai pelarut ….
  a. Zat hara
  b. Oksigen
  c. Cahaya matahari
  d. Hama dan gulma
 7. Air di bumi mengalami siklus yang terus berputar, proses penguapan air laut dalam siklus air disebut juga dengan ….
  a. Kondensasi
  b. Evaporasi
  c. Presipitasi
  d. Infiltrasi
 8. Uap air yang ada di atsmosfer akan berubah menjadi titik-titik air ketika suhu udara ….
  a. Naik
  b. Stabil
  c. Turun
  d. Memanas
 9. Air tanah mengalami proses perembesan ke danau atau sungai. Proses ini dinamakan dengan ….
  a. Respirasi
  b. Evaporasi
  c. Kondensasi
  d. Infiltrasi
 10. Sebagai manusia kita harus turut serta menjaga kelestarian air di bumi karena ….
  a. Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi penunjang kehidupan makhluk hidup di bumi
  b. Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai harga yang relatif murah di bumi
  c. Air dibutuhkan manusia untuk mengolah semua jenis hewan dan tumbuhan di bumi
  d. Air yang ada di bumi bersifat sangat langka dan sangat sulit untuk diperbaharui keberadaannya
 11. Indonesia mempunyai keragaman rumah adat di setiap daerah antara lain karena Indonesia mempunyai ….
  a. Beragam warna kulit
  b. Beragam suku bangsa
  c. Banyak gunung berapi
  d. Laut yang luas
 12. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, namun penduduk Indonesia dapat dengan mudah melakukan komunikasi antar daerah karena memiliki ….
  a. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan
  b. UUD 1945 sebagai dasar negara
  c. Satu presiden yang sama
  d. Garuda Pancasila sebagai lambang negara
 13. Betang, Joglo dan Gadang adalah contoh kergaman budaya Indonesia berupa ….
  a. Pakaian adat
  b. Tarian daerah
  c. Lagu daerah
  d. Rumah adat
 14. Tari Serampang Dua Belas dan Tari Tor-Tor berasal dari provinsi ….
  a. Sulawesi Utara
  b. Jawa Timur
  c. Papua Barat
  d. Sumatra Utara
 15. Pakaian adat berikut ini yang tidak berasal dari daerah di pulau Sumatra adalah ….
  a. Ulos
  b. Aesan Gede
  c. Kebaya
  d. Bundo Kaduang
 16. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam bidang sumber daya alam disebut ….
  a. Usaha alam
  b. Usaha agraris
  c. Usaha ektraktif
  d. Usaha pasif
 17. Berikut ini yang merupakan contoh usaha ekstraktif adalah ….
  a. Pertanian
  b. Pertambangan
  c. Perkantoran
  d. Perburuan
 18. Contoh hasil usaha dari perkebunan adalah ….
  a. Padi dan jagung
  b. Jati dan rotan
  c. Stroberi dan anggur
  d. Emas dan perak
 19. Batubara dan minyak bumi adalah contoh sumber daya alam yang dihasilkan dari ….
  a. Pertambangan
  b. Perikanan
  c. Pertanian
  d. Perhutanan
 20. Jenis usaha yang kegiatannya berupa mengolah barang jadi atau setengah jadi menggunakan sarana dan peralatan tertentu dinamakan ….
  a. Perdagangan
  b. Pendistribusian
  c. Perindustrian
  d. Perkantoran
 21. Contoh jenis pekerjaan di bawah ini yang menghasilkan jasa adalah ….
  a. Pedagang
  b. Petani
  c. Peternak
  d. Sopir
 22. Pak Riko adalah seorang yang membeli barang-barang dari pabrik, lalu ia menjualnya kembali di tokonya yang berada di desa. Usaha Pak Riko ini termasuk jenis usaha ….
  a. Distributor
  b. Industri
  c. Perdagangan
  d. Kolektor
 23. Pekerjaan ayah dan ibu Riska termasuk dalam bidang jasa. Ayah Riska adalah seorang dokter dan ibunya adalah seorang bidan. Kedua orang tua Riska bermanfaat bagi masyarakat berupa ….
  a. Memberikan layanan pendidikan
  b. Memberikan layanan kesehatan
  c. Memberikan layanan wisata
  d. Memberikan layanan trasportasi
 24. Nada diatonis mayor mempunyai ciri-ciri antara lain adalah ….
  a. Memiliki 3 nada dasar
  b. Bertempo sangat cepat
  c. Diawali dengan tangga nada re
  d. Bersifat riang gembira
 25. Nada diatonis mayor memiliki interval ….
  a. 1 1 ½ 1 1 1 ½
  b. ½ 1 1 1 ½ 1 1 1
  c. 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1
  d. 1 1 1 ½ 1 1 1 ½
Wajib Baca :  Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 2 Subtema 1 Pembelajaran 3

B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

 1. Hewan-hewan membutuhkan air di antaranya untuk ….
 2. Memasak dan minum yang menggunakan air adalah contoh penggunaan air oleh manusia untuk kebutuhan ….
 3. Proses penguapan air laut dan sungai paling banyak disebabkan oleh ….
 4. Selain dari air sungai dan air laut yang mengalami penguapan pada siklus air, uap air juga berasal dari ….
 5. Gapura Candi Bentar adalah nama rumah adat yang berasal dari provinsi ….
 6. Jenis usaha yang dilakukan dengan cara mengambil langsung hasil dari sumber daya alam tanpa mengolahnya dinamakan usaha ….
 7. Setiap hari keluarga Pak Deni mengkonsumi nasi dan sayur, nasi dan sayur dihasilkan dari bidang usaha . . . . . . . dan ….
 8. Guru termasuk jenis usaha yang memberikan jasa kepada orang lain, jasa dari jenis pekerjaan ini berupa ….
 9. Sopir, masinis, pilot dan nakhoda adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa berupa layanan di bidang ….
 10. Tangga nda diatonis dibagi menjadi dua yaitu tangga nada …. dan ….
Wajib Baca :  Kunci Jawaban Kelas 6 Tema 2 Subtema 1 Pembelajaran 1

C. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

 1. Sebutkan fungsi air bagi kehidupan manusia!
  Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Jelaskan istilah-istilah dalam siklus air berikut ini !
  a. Evaporasi
  b. Kondensasi
  c. Presipitasi
  d. Infiltrasi
  Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Sebutkan contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia!
  Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Sebutkan contoh usaha agraris dan ekstraktif!
  Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. Berikanlah beberapa alasan mengapa kita perlu mengembangkan sikap toleransi dalam menjalani keragaman budaya di Indonesia!
  Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JAWABAN

A. JAWABAN

 1. c. Sumber minuman
 2. b. Fotosintesis
 3. c. Tempat hidupnya
 4. d. Pak Jayus mengairi sawahnya dengan air sungai
 5. a. Menjaga kebersihan
 6. a. Zat hara
 7. b. Evaporasi
 8. c. Turun
 9. d. Infiltrasi
 10. a. Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi penunjang kehidupan makhluk hidup di bumi
 11. b. Beragam suku bangsa
 12. a. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan
 13. d. Rumah adat
 14. d. Sumatra Utara
 15. c. Kebaya
 16. b. Usaha agraris
 17. a. Pertanian
 18. c. Stroberi dan anggur
 19. a. Pertambangan
 20. b. Pendistribusian
 21. d. Sopir
 22. c. Perdagangan
 23. b. Memberikan layanan kesehatan
 24. d. Bersifat riang gembira
 25. a. 1 1 ½ 1 1 1 ½
Wajib Baca :  Soal Ulangan Kelas 5 Tema 7 Peristiwa Dalam Kehidupan

B. JAWABAN

 1. Minum / berenang / berendam / membersihkan diri / berkembangbiak
 2. Konsumsi
 3. Sinar matahari
 4. Tumbuhan
 5. Bali
 6. Ekstraktif
 7. Pertanian dan perkebunan
 8. Mengajari siswa belajar / mendidik siswa
 9. Trasnportasi
 10. Mayor dan minor

C. JAWABAN

1. Fungsi air bagi kehidupan manusia antara lain :

 • Sumber bahan konsumsi
 • Untuk mencuci dan bersih-bersih
 • Sebagai sumber daya alam pendukung pertanian, peternakan dan pertambakan
 • Sebagai wahana olahraga
 • Sebagai wahana rekreasi
 • Sebagai tempat penunjang trasportasi

2. Istilah-istilah dalam siklus air berikut ini !
a. Evaporasi = Proses penguapan air laut
b. Kondensasi = Proses perubahan uap air menjadi titik-titik air
c. Presipitasi = Proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi
d. Infiltrasi = Proses perembesan air tanah ke sungai atau danau

3. Keragaman budaya yang ada di Indonesia, antara lain :

 • Keragaman bahasa daerah
 • Keragaman rumah adat
 • Keragaman pakaian adat
 • Keragaman alat musik daerah
 • Keragaman tarian daerah
 • Keragaman senjata daerah
 • Keragaman lagu daerah
 • Keragaman upacara daerah
 • Keragaman masakan daerah

4. Contoh usaha agraris dan ekstraktif :

 • Contoh usaha agraris antara lain = Pertanian, perkebunan, peternakan, pertambakan, perikanan
 • Contoh usaha ekstraktif antara lain = Pertambangan, perburuan, penebangan hutan

5. Kita perlu mengembangkan sikap toleransi dalam menjalani keragaman budaya di Indonesia antara lain bertujuan :

 • Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
 • Mencegah terjadinya gesekan dan permusuhan antar budaya, suku, ras atau daerah
 • Memelihara kerukunan dan kedamaian dalam bermasyarakat
 • Menghindarkan dari perpecahan dalam tubuh bangsa Indonesia
 • Menciptakan masyarakat yang bisa saling tolong menolong dan saling melengkapi dengan keberagaman masing-masing yang dipunyai

Nah, itulah Soal Tematik Kelas 5 Tema 8 Subtema 1 Manusia dan Lingkungan, jangan lupa nantikan soal soal lainya hanya di itseenews.com

Tinggalkan komentar

Космолот онлайн казино

Щоб почати отримувати свій вітальний бонус Космолот онлайн казино, необхідно, щоб ви відповідали умовам, встановленим сайтом щодо безпеки та інвестицій. Пам’ятайте, що для розміщення ставок в Інтернеті максимальний вік становить 18 років, грайте відповідально.

По-перше, майте на увазі, що існує ряд мінімальних і максимальних ставок, які необхідно зробити, перш ніж продовжити отримання цієї загальної суми. Не пропустіть можливість побачити бонуси Bwin і тут, на нашому сайті, оскільки тут є вражаючі пропозиції.